O FIRMIE

Icon Capital jest niezależną  grupą inwestycyjną z prywatnym kapitałem.

Z powodzeniem od ponad 11 lat zarządzamy portfelem inwestycyjnym  skupiającym aktywa podmiotów, które prowadzą zdywersyfikowaną działalność m. in. w branży deweloperskiej, energetyki oraz nowoczesnych technologii.

Akcjonariuszami są także zarządzający grupą, co  gwarantuje stabilną politykę  inwestycyjną  firmy. Systematyczny zdywersyfikowany wzrost wartości zarządzanych aktywów to podstawa strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje.

Spółkom portfelowym oraz współinwestorom pomagamy realizować cele inwestycyjne wymagające wykorzystania wyjątkowych umiejętności i unikalnej wiedzy profesjonalistów. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania strukturyzowanego oraz transakcjach kapitałowych poprzez bezpośrednią współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansowymi.

STRATEGIA

Inwestujemy w projekty zapewniające wysoką stopę zwrotu, zakładając osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych.

Decyzje inwestycyjne podejmujemy w oparciu o strategię wykorzystującą całe spektrum klas aktywów bez ograniczeń geograficznych, skupiając się na tych najpłynniejszych w celu generowania zysków bez względu na koniunkturę.

Mamy doświadczenie w transakcjach dezinwestycyjnych i restrukturyzacyjnych,distressed assets i upadłości.

OBSZARY INWESTYCYJNE

Inwestujemy w starannie wybrane sektory: real estate, energetyka, nowoczesne technologie, gospodarka odpadami, innowacje, facility management oraz IT/Telecom. Dzięki temu posiadamy wyspecjalizowaną wiedzę i wieloletnie doświadczenie pozwalające nam na maksymalizowanie osiąganych efektów naszych transakcji. Interesują nas wysokomarżowe projekty venture capital.

 

Posiadamy wyspecjalizowaną wiedzę i doswiadczony zespoł pozwalający na maksymalizowanie osiąganych efektów naszych transakcji.

REAL ESTATE

Jednym z głównych obszarów naszej działalności są inwestycje w sektorze real estate. Icon Real Estate www.iconre.pl wchodząca w skład grupy Icon Capital z sukcesem realizuje projekty deweloperskie w sektorze mieszkaniowy, biurowym i handlowym zarówno w Polsce, jak i w wybranych krajach Europy.

Nasze ostatnie inwestycje:

ENERGETYKA

Intensywnie rozwijamy naszą aktywność w branży energetycznej, gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

Poprzez spółki z grupy kapitałowej inwestujemy w projekty z sektora nowoczesnych technologii. Icon Entech Group S.A. uzyskał licencję na innowacyjne rozwiązania z zakresu odzysku energii z odpadów w technologii UtyliKatTM Doświadczenie pozwala nam na wybór i zaangażowanie się w inwestycje o najwyższych wskaźnikach rentowności.

IT/TELECOM

W naszym portfelu inwestycyjnym znajdują się spółki z branży nowoczesnych technologii IT m in.   SkyCash (www.skycash.com). Z sukcesem zakończyliśmy swoją długoletnią inwestycją  w  softwear house Nexio Management sp. z o.o.

INNOWACJE

Icon Entech Group S.A. jest  wehikułem VC zarządzanym przez Icon Capital. Przy współpracy ze spółkami z grupy kapitałowej oraz stałymi partnerami działającymi jako współinwestorzy, przeprowadzamy inwestycje typu venture capital, czyli inwestycje w których zazwyczaj:

 • spółki celowe budowane są od podstaw lub inwestycja dokonywana jest na wczesnym etapie działania,
 • inwestycja jest dokonywana na ściśle określony czas, najczęściej z terminem krótko- lub średnioterminowym,
 • sprawowanie nadzoru właścicielskiego dokonywane jest poprzez objęcie większościowych pakietów udziałów/akcji,
 • świadczona jest pomoc menadżerska w formie budowy strategii rozwoju dla istniejącego podmiotu, oraz w działalności operacyjnej,
 • zapewniany jest dobór profesjonalistów do zarządów i rad nadzorczych.

PROFIL INWESTYCYJNY

Poszukujemy nowych, unikalnych i efektywniejszych rozwiązań, metod postępowania, narzędzi i modeli biznesowych. Wspieramy proekologiczne przedsięwzięcia od ich koncepcji badawczej, aż do wdrożenia. Dotujemy badania naukowe, prace rozwojowe oraz innowacyjne technologie. Naszą działalność uzupełniamy transakcjami stwarzającymi szanse ponadprzeciętnego zysku. W zakresie naszego zainteresowania są m.in.:

 • recycling, odzysk substancji i energii z odpadów, gospodarka odpadami,
 • technologie katalityczne,
 • podwyższanie efektywności energetycznej, także udział w przedsięwzięciach typu ESCO (Energy Saving Company),
 • magazynowanie energii,
 • innowacyjne technologie wytwarzania energii odnawialnej,
 • wykorzystanie zasobów z hałd pogórniczych, produktów ubocznych z elektrociepłowni i wydobycia węgla,
 • zagospodarowanie osadu ściekowego,
 • oczyszczanie zanieczyszczonych organicznie rud metali,
 • eksploatacja niskokalorycznych złóż gazu ziemnego, niewielkich i oddalonych od gazociągu złóż gazu,
 • projekty łączące wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) oraz dronów.
 • Mamy możliwość wsparcia naukowców i przedsiębiorców wyrażających chęć współpracy z naszą grupą własnym zapleczem naukowo-badawczym. Umożliwi to naszym partnerom prowadzenie badań laboratoryjnych, testów oraz konsultacji naukowych. Posiadamy możliwości finansowania innowacyjnych przedsięwzięć ze środków własnych oraz zewnętrznych (krajowych i zagranicznych). Opiniujemy i przekazujemy wybrane projekty inwestycyjne do instytucji finansowych (w tym venture capital) celem dokapitalizowania i/lub wymiany know how.
 • Najbardziej obiecującym z naszych obecnych, innowacyjnych projektów jest UtyliKatTM

KONTAKT

ICON Capital Sp. z o.o.

biuro@iconcapital.pl

+48 22 213 11 60

ul. Rozbrat 44a (IV p.)
00-419 Warszawa
KRS: 0000151805
NIP: 5261002207
REGON: 011054160

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁKI GRUPY ICON