Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ICON REALA ESTATE ( z dnia 18.02.2019r.)

INFORMACJE OGÓLNE

Od dnia 25 maja 2018 roku przetwarzanie danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – dalej: RODO).

ICON REAL ESTATE Sp. z o.o. (dalej: ICON REAL ESTATE), z siedzibą
w Warszawie (00-419), przy ul. Rozbrat 44A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000301944, posiadająca REGON: 141320474, NIP: 525-243-20-26, kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 zł, działa z poszanowaniem Państwa prywatności.

ICON REAL ESTATE jest Administratorem Państwa danych osobowych. Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie wszelkich zasad udostępniania przez Państwa danych osobowych, w tym podczas korzystania z niniejszej strony internetowej. Użytkownik korzystający ze strony internetowej zgadza się na warunki określone Polityką Prywatności oraz Klauzulą informacyjną przetwarzania danych osobowych przez ICON REAL ESTSTE. Użytkownik korzystający z niniejszej strony internetowej, dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe, jednocześnie wyraża dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie.

ICON REAL ESTATE będzie wykorzystywać przekazane dane osobowe
(w tym: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) tylko w celu,
w jakim zostały przekazane, np. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika. Wszelkie dane są przechowywane i przetwarzane w sposób mający zapewnić ich bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ICON REAL ESTATE może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom, z których usług korzysta w związku z administrowaniem Serwisem, a także innym spółkom z grupy ICON REAL ESTATE. Podmioty te są zobowiązane do zachowania odpowiednich standardów bezpieczeństwa
i nie są uprawnione do wykorzystania danych osobowych w celach innych niż te, dla których zostały przekazane. Ponadto, ICON REAL ESTATE może przekazywać dane osobowe organom państwowym lub podmiotom odpowiedzialnym w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności w zakresie zgłaszania działań niepożądanych.

POLITYKA GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

ICON REALA ESTATE, jako Administrator, w Polityce Prywatności oraz Klauzuli Informacyjnej przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO szczegółowo wyjaśnia, w jaki sposób i w jakim celu gromadzi dane osobowe, w jakim zakresie je przetwarza, komu je udostępnia oraz jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Wszelkie pytania, prośby i wątpliwości w zakresie Polityki Prywatności, Klauzuli informacyjnej oraz danych przetwarzanych i gromadzonych na stronie Serwisu proszę kierować mailowo na adres:  biuro@iconre.pl lub listownie na adres siedziby ICON REAL ESTATE.

 

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować, pisząc na adres e-mail: iod.iconre@outsourcing24.pl

 

OGÓLNE CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami
art. 6 RODO, w sytuacjach, w których jest to niezbędne do realizacji umów sprzedaży, realizacji działań marketingowych i promocyjnych, a także świadczenia usług polegających na udzieleniu odpowiedzi na przesłane, za pośrednictwem arkusza kontaktowego, pytania. Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane i udostępniane, w oparciu o inne, nadrzędne nad RODO, przepisy prawa.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane przetwarzamy przez okres niezbędny dla realizacji poszczególnych celów przetwarzania, w tym do czasu wygaśnięcia roszczeń, o ile inne przepisy nie nakazują przetwarzania danych przez okresy dłuższe. Jeśli zwrócicie się Państwo z żądaniem usunięcia Swoich danych, zrobimy to bez zbędnej zwłoki, o ile nie będzie to sprzeczne z prawem i aktualnymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania danych, np. do celów podatkowo
– skarbowych, archiwizacyjnych i innych.

 

PAŃSTWA PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:

  • Pełnej informacji o przetwarzaniu danych,
  • Sprostowania lub usunięcie danych,
  • Ograniczenia przetwarzania danych,
  • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • Przeniesienia danych,
  • Wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • Złożenia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji, w której przetwarzanie danych byłoby niezgodne z prawem,

ZAKRES GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ICON REAL ESTATE

Poniżej przedstawiamy szczegółowy obraz tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Państwa dane są nie tylko bezpieczne, ale również wykorzystywane w sposób minimalny, niezbędny do prowadzenia przez nas normalnej działalności biznesowej.

JAK ZBIERAMY PAŃSTWA DANE?

Niektóre dane są gromadzone, gdy są nam przez Państwa udostępnione. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym. Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Dane te to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, z których Państwo korzystacie lub kiedy uzyskujecie dostęp do strony. Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową. Szczegółowe informacje na ten temat poniżej.

 

DO CZEGO UŻYWAMY PAŃSTWA DANYCH?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i firmy. Inne dane mogą służyć do analizy sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających. Dane kontaktowe, które Państwo udostępniacie służą do realizacji usługi – przekazywania informacji zwrotnej, w zakresie działalności ICON REAL ESTATE.

 

OCHRONA PAŃSTWA DANYCH

Ochronę Państwa danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Wszystkie mają status poufnych zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych, wewnętrzną Polityką Ochrony Danych i niniejszą Polityką Prywatności. Wszelkie dane osobowe przechowujemy na zabezpieczonym serwerze.

 

ANALITYKA I NARZĘDZIA INNYCH FIRM

Gdy odwiedzacie Państwo naszą stronę, mamy możliwość śledzenia Państwa zachowania na tej stronie. Dzieje się tak głównie za pomocą plików cookie
i narzędzi analitycznych firm zewnętrznych. Analiza Państwa zachowań podczas surfowania jest zwykle anonimowa, tzn. nie będziemy w stanie zidentyfikować Państwa z tych danych. Możecie Państwo sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając pewnych narzędzi lub zmieniając ustawienia Swojej przeglądarki internetowej.

CIASTECZKA „COOKIES”

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookies. Pliki cookies nie szkodzą komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Dzięki plikom cookies nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika, wydajniejsza
i bezpieczniejsza. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tak zwane „pliki cookies sesji”. Są one automatycznie usuwane po każdej wizycie. Inne pliki cookies pozostają w pamięci urządzenia, dopóki nie zostaną usunięte. Te pliki cookies umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie. Można skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o używaniu plików cookies, aby można było zdecydować, czy przyjmować lub odrzucać pliki cookies. Alternatywnie przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookies pod pewnymi warunkami lub aby zawsze je odrzucać lub automatycznie usuwała pliki cookies podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność witryny. Pliki cookies, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi bez błędów technicznych.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli wysyłacie Państwo nam pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, pobieramy dane wprowadzone w formularzu, w tym dane kontaktowe, które Państwo dobrowolnie podają, aby odpowiedzieć na pytanie i wszelkie dalsze pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez Państwa zgody. Przetworzymy wszelkie dane, które wprowadzacie Państwo do formularza kontaktowego, wyłącznie za Państwa zgodą w ramach art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

WTYCZKA DO FACEBOOKA

Nasza strona internetowa zawiera wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebook lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie. Aby uzyskać przegląd wtyczek Facebooka, zobacz https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Gdy odwiedzacie Państwo naszą stronę, poprzez wtyczkę, tworzone jest bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook może otrzymywać informacje o odwiedzonych przez nas stronach z Państwa adresu IP. Jeśli klikniecie Państwo na przycisk „Lubię to”, gdy jesteście zalogowani na swoje konto na Facebooku, możecie połączyć zawartość naszej strony z Państwa profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może kojarzyć wizyty na naszej witrynie z Państwa kontem użytkownika. Należy pamiętać, że jako operator tej witryny nie mamy wiedzy o treści danych przesyłanych do Facebooka, ani o tym, w jaki sposób Facebook wykorzystuje te dane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz politykę prywatności Facebooka na https://de-de.facebook.com/policy.php. Jeśli nie chcecie Państwo, aby Facebook kojarzył Państwa wizytę na naszej witrynie z Państwa kontem na Facebooku, wylogujcie się ze swojego konta na Facebooku.

 

WTYCZKA INSTAGRAMA

Nasza strona internetowa zawiera funkcje serwisu Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli jesteście zalogowani na swoje konto na Instagramie, możecie kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć zawartość naszych stron z Państwa profilem na Instagramie. Oznacza to, że Instagram może kojarzyć odwiedziny naszych stron z Państwa kontem użytkownika. Jako dostawca tej witryny wyraźnie zaznaczamy, że nie otrzymujemy żadnych informacji na temat treści przesyłanych danych, ani ich wykorzystania przez Instagram. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z Polityką prywatności Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

MAPY GOOGLE

Ta strona korzysta z usługi mapowej Map Google za pośrednictwem interfejsu API. Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z Map Google ma na celu uatrakcyjnienie naszej witryny i ułatwienie lokalizacji wskazanych przez nas miejsc na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w deklaracji ochrony danych Google pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

GOOGLE ANALYTICS

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych. Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje „pliki cookie”, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Państwa. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Można zapobiec zapisywaniu tych plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia
w Państwa przeglądarce. Pragniemy jednak zaznaczyć, że może to oznaczać, że nie będziecie mogli cieszyć się pełną funkcjonalnością tej strony. Możesz Państwa uniemożliwić przekazywanie danych generowanych przez pliki cookies dotyczące korzystania z witryny (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

 

 

DANE Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO I WYSYŁKA NEWSLETTERA

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać nasz biuletyn, wymagamy podania poprawnego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i zgadzacie się na otrzymywanie tego biuletynu (cele marketingowe). Żadne dodatkowe dane nie są gromadzone lub są zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych tylko do wysyłania żądanych informacji.

 

SPRZECIW WOBEC PROMOCYJNYCH WIADOMOŚCI E-MAIL

Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania danych kontaktowych publikowanych na tej stronie w związku z wymogami dotyczącymi ogłoszeń prawnych w witrynie w odniesieniu do wysyłania materiałów promocyjnych
i informacyjnych, których wyraźnie nie zażądano. Operator strony zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych działań prawnych, jeśli otrzyma niezamówione materiały reklamowe, takie jak spam e-mailowy.

 

KONTAKT Z ICON REAL ESTATE

Wszelkie pytania, prośby i wątpliwości w zakresie Polityki Prywatności lub danych przetwarzanych i gromadzonych na stronie Serwisu, mogą Państwo kierować mailowo na adres: biuro@iconre.pl lub listownie na adres siedziby ICON REAL ESTATE.

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI ICON REAL ESTATE.

Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie internetowej portalu.

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki Prywatności bez podania przyczyny.

Informacja o dacie wejścia w życie nowej wersji Polityki Prywatności będzie każdorazowo umieszczona w jej treści.

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych przez ICON REAL ESTATE